THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Agribank cho vay người Việt đi lao động ở nước ngoài

Bạn đang cần vay vốn cho những hoạt động hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài bạn có thể sử dụng dịch vụ “vay tiền đi lao động nước ngoài” của Agribank.

Agribank cho vay người Việt đi lao động ở nước ngoài

Thông tin chi tiết dịch vụ:

Lợi ích vay vốn:

– Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh.
– Thủ tục vay vốn nhanh chóng, đơn giản.
– hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn, tuỳ thuộc vào khả năng trả nợ.

Đặc điểm dịch vụ vay vốn:

– Loại tiền vay: VND, EUR, USD.
– Thời gian cho vay: thợi hạn tối đa không vượt quá thời gian trên hợp đồng lao động tại nước ngoài.
– Lãi suất vay: cố định và thả nổi. Lãi quá hạn tối đa 150% lãi trong hạn.
– Giải ngân: Một lần hoặc nhiều lần.
– Trả nợ gốc và lãi: Vay bằng ngoại tệ nào thì trả nợ bằng ngoại tệ đó. Trả nợ lãi định kỳ hoặc theo tháng, trả nợ gốc nhiều lần hoặc một lần.

Hồ sơ thủ tục vay vốn:

– Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Agribank
– Giấy tờ chứng minh đi làm việc ở nước ngoài (hợp đồng lao động nước ngoài có thời hạn, hoặc văn bản thông báo tuyển dụng của nhà tuyển dụng nước ngoài)

Kênh phân phối
khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) hoặc kênh phân phối trực tiếp của Agribank.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: