THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Cho vay vốn du học ngân hàng BIDV

Cho vay du học BIDV là hình thức vay vốn ngân hàng với sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tài chính để làm thủ tục.

Cho vay vốn du học ngân hàng BIDV

Lợi ích dành vay du học

– Lãi suất cạnh tranh.
– Được ưu đãi lãi suất và các khoản phí liên quan theo các chương trình ưu đãi của BIDV trong từng thời kỳ.
– Mức cho vay cao (tối đa 100% nhu cầu chứng minh tài chính, tối đa 80% tổng chi phí du học).
– Thời gian cho vay dài:
+) Mục đích vay hỗ trợ chi phí du học: Tối đa 10 năm.
+) Mục đích chứng minh tài chính: Bằng thời gian yêu cầu chứng minh tài chính.
– Tài sản bảo đảm linh hoạt:
+) Mục đích vay chứng minh tài chính: Bảo đảm bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.
+) Mục đích vay hỗ trợ chi phí du học: Tài sản thuộc sở hữu của khách hàng/bên thứ ba.
– Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện
– Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Điều kiện áp dụng vay du học

– Khách hàng là cá nhân du học sinh hoặc thân nhân.
– Đối với mục đích vay hỗ trợ chi phí du học:
+) Sinh sống thường xuyên/ làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay
+) Có thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ.
+) Có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp với các quy định của BIDV.

Hồ sơ vay du học

– Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của BIDV)
– Bản sao CMTND/Hộ chiếu/giấy tờ tương đương và sổ hộ khẩu thường trú/tạm trú.
– Tài liệu liên quan đến khóa học.
– Đối với mục đích vay hỗ trợ chi phí du học:
+) Tài liệu chứng minh nguồn trả nợ (Hợp đồng lao động, bảng lương, …)
+) Tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm.
– Các giấy tờ khác liên quan (nếu có)

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: