THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Dịch vụ ngân hàng tiện lợi Agribank E – Banking

Dịch vụ ngân hàng tiện lợi và an toàn với Agribank E – Banking

Electronic – Banking (Ngân hàng điện tử) viết tắt là E – Banking, là một phương tiện hỗ trợ đắc lực trong việc thực hiện các dịch vụ ngân hàng như: vay vốn ngân hàng, cung cấp các sản phẩm vay ngân hàng, vay cá nhân,… qua hệ thống Internet hiện đại.

Dịch vụ ngân hàng tiện lợi và an toàn với Agribank E – Banking

Hiện nay, Ngân hàng Agribank đang triển khai một số sản phẩm trên E – Bank như: dịch vụ tài khoản và cho vay tiền gửi; thanh toán trong nước ( như việc thanh toán hóa đơn, hoặc nhờ thu tự động, hay việc thanh toán hóa đơn tiền điện ); chuyển tiền; dịch vụ kiều hối; SMS Banking và Internet Banking; Atransfer và ApayBill.

Đảm bảo an toàn với chính sách bảo vệ mật khẩu của Agribank E – Banking

Ngân hàng Agribank đã đưa vào áp dụng chính sách với khách hàng sử dụng E – Banking đổi mật khẩu theo định kì (ít nhất là 1 năm 1 lần).
Đối với chính sách này, hệ thống an ninh và tài khoản của quí khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối khi thực hiện giao dịch với Agribank E – Banking.

Cách quản lý tài sản khi sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trên E – Banking

Dịch vụ ngân hàng tiện lợi và an toàn với Agribank E – Banking

Mỗi khách hàng khi đã đăng kí sử dụng hệ thống Ngân hàng điện tử của Agribank sẽ được mặc định chức năng Truy vấn thông tin tài khoản và Lịch sử giao dịch với những tài khoản tại chi nhánh đăng kí sử dụng E – Banking.

Nếu muốn sử dụng tài khoản tài khoản giao dịch của mình tại các chi nhánh khách, khách hàng cần phải đăng kí với chi nhánh mà mình đã đăng kí sử dụng E – Banking.

Trong trường hợp, khách hàng muốn thay đổi mục đích sử dụng tài khoản, như việc thanh toán hay các mục đích khác, thì khách hàng phải Đăng kí sử dụng dịch vụ theo mẫu được hướng dẫn và phải có sự phê duyệt của Ngân hàng.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: