THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Điều kiện vay vốn ngân hàng

Những điều kiện khách hàng vay vốn ngân hàng cũng doanh nghiệp đủ các điều kiện cá nhân cũng đủ điều kiện ngân hàng theo các quy đinh dưới đây:

Điều kiện vay vốn ngân hàng

Đối với khác hàng đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng:

Hồ sơ sử dụng vốn vay

– Kế hoạch sử dụng vốn và hoàn trả nợ

– Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn như hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng nhập khẩu,.

Hồ sơ về tư cách pháp nhân

Trường hợp khách hàng là Cá nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề

Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp:

– Giấy đăng ký kinh doanh
– Các văn bản liên quan như điều lệ công ty, danh sách thành viên HÐQT, Ban quản trị, hội đồng thành viên, người đại diện công ty và kế toán trưởng.
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố

Hồ sơ khác theo yêu cầu của ngân hàng.

Thời hạn cho vay:
– Thời hạn cho vay đa dạng phù hợp với mục đích và khả năng hoàn trả nợ vay của Quý khách.

– Quý khách có thể vay vốn ngắn hạn (từ 1 đến 12 tháng), trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng) hoặc dài hạn (trên 60 tháng).

Tài sản đảm bảo:

– Bất động sản như đất đai, nhà, xưởng,..

– Ðộng sản như máy móc thiết bị, hàng hoá, nguyên vật liệu.

– Tài sản hình thành từ vốn vay.

– Các giấy tờ, chứng từ có giá hoặc được bên thứ ba có tài sản bảo lãnh

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>