THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Giá vàng tăng lãi suất ngân hàng cũng tăng

Giá vàng hiện nay đang tăng mạnh, cũng là lúc thúc đẩy lãi suất ngân hàng ngân hàng tăng vào thời điểm này

Giá vàng tăng lãi suất ngân hàng cũng tăng

Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đến 1 tháng dao động trong khoảng 2,19% -3,38%/năm.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về NHNN, trong tuần từ 23 – 27/6, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 153.081 tỷ đồng, bình quân khoảng 30.316 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 82.616 tỷ đồng, bình quân khoảng 16.523 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 36% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 30%) và 2 tuần (chiếm 11%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn, qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 51%, 20% và 9% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường có xu hướng tăng ở đa số các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đến 1 tháng dao động trong khoảng 2,19% -3,38%/năm, tăng từ 0,05% – 0,27%/năm so với tuần từ 16 – 20/06/2014.

Như vậy đây là tuần thứ 2 liên tiếp lãi suất liên ngân hàng tăng ở các kỳ hạn.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường tuần qua có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 3 tháng dao động trong khoảng 0,20% – 1,28%/năm, giảm từ 0,01% – 0,34%/năm so với tuần từ 16 – 20/06/2014.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: