THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Lãi suất thấp khi vay thế chấp tại Hong Leong Bank

Lãi suất thấp khi vay thế chấp tại Hong Leong Bank

Bạn đang có dự định mua nhà hay cần để có vốn làm kinh doanh, hãy tham khảo dịch vụ vay thế chấp nhà lãi suất thấp của Ngân hàng Hong Leong

Lãi suất thấp khi vay thế chấp tại Hong Leong Bank

Vay vốn mua nhà thế chấp bằng chính căn nhà đấy

Với hình thức này, khi các khách hàng cá nhân muốn sử dụng sản phẩm vay mua nhà thế chấp bằng chính căn nhà đó tại Hong Leong Bank, chúng tôi sẽ có nhiều hỗ trợ cho mỗi khách hàng như sau:

Với khoản vay có số tiền giải ngân giải ngân trên 1,5 tỷ đồng:

 • Lãi suất ưu đãi cố định sẽ là 6.25%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Lãi suất ưu đãi linh hoạt sẽ được tính bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 2%/năm cho 12 tháng đầu tiên  và bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 0.5% /năm cho 24 tháng đầu tiên.
 • Biên độ sau cho vay sẽ bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank + 1,75%

Với khoản vay có số tiền giải ngân giải ngân trên 1,5 tỷ đồng:

 • Lãi suất ưu đãi cố định sẽ là 6,7%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Lãi suất ưu đãi linh hoạt sẽ được tính bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 1.55%/năm cho 12 tháng đầu tiên và bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 0.15%/năm cho 24 tháng đầu tiên.
 • Biên độ sau cho vay sẽ bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank + 1,75%

Vay vốn thế chấp nhà vay đa mục đích

Sản phẩm vay này giúp bạn linh hoạt nguồn vốn phục vụ cho kinh doanh hoặc đầu tư cá nhân. Sản phẩm vay thế chấp này có những quy định cụ thể như sau:

Với khoản vay có số tiền giải ngân giải ngân trên 1,5 tỷ đồng:

 • Lãi suất ưu đãi cố định sẽ là 6.7%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Lãi suất ưu đãi linh hoạt sẽ được tính bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 55% năm cho 12 tháng đầu tiên và bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 0.15% /năm cho 24 tháng đầu tiên.
 • Biên độ sau cho vay sẽ bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank + 2,05%

Với khoản vay có số tiền giải ngân giải ngân dưới 1,5 tỷ đồng:

 • Lãi suất ưu đãi cố định sẽ là 7.25%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Lãi suất ưu đãi linh hoạt sẽ được tính bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank – 1%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Biên độ sau cho vay sẽ bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank + 2,05%.Lãi suất thấp khi vay thế chấp tại Hong Leong Bank

Sản phẩm vay đảo nợ ngân hàng khác

Với khoản vay vốn ngân hàng có số tiền giải ngân giải ngân trên 1,5 tỷ đồng:

 • Lãi suất ưu đãi cố định sẽ là 6%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Biên độ sau cho vay sẽ bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank + 1.25%.

Với khoản vay có số tiền giải ngân giải ngân dưới 1,5 tỷ đồng:

 • Với khoản vay có số tiền giải ngân giải ngân dưới 1,5 tỷ đồng:
 • Lãi suất ưu đãi cố định sẽ là 6.45%/năm cho 12 tháng đầu tiên.
 • Biên độ sau cho vay sẽ bằng lãi suất cơ bản của Hong Leong Bank + 1.25%.

Ngân hàng Hong Leong Bank luôn luôn cố gắng tạo ra những chính sách vay vốn nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn để bạn có thể dễ dàng thực hiện ước mơ và có một cuộc sống tươi đẹp.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: