THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Nam A Bank cho vay lãi suất 7%-9%/năm

Tiếp nối cho các hoạt động hỗ trợ ưu đãi cho doanh nghiệp, sáng 26/06/2014, Nam A Bank cho vay vốn ngân hàng lãi suất 7%-9%/năm đã phối hợp cùng Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 tổ chức Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp tại số 6 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP HCM.

Nam A Bank cho vay lãi suất 7%-9%/năm

Tại Hội nghị Gặp gỡ Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 này, Nam A Bank đã giới thiệu gói ưu đãi lãi vay dành cho doanh nghiệp, áp dụng lãi suất từ 7% – 9%/năm. Đây là gói hỗ trợ vay lên đến 1.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp.

Trong tình hình hiện nay thì việc Nam A Bank hỗ trợ doanh nghiệp vay lãi suất thấp là gói hỗ trợ thiết thực nhất, giúp doanh nghiệp có nguồn vốn để quay vòng, đầu tư vào thương mại và sản xuất. Bước đầu đưa doanh nghiệp dần thoát khỏi thế không có vốn để sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị Gặp gỡ Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 này, Nam A Bank đã giới thiệu gói ưu đãi lãi vay dành cho doanh nghiệp, áp dụng lãi suất từ 7% – 9%/năm. Đây là gói hỗ trợ vay lên đến 1.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp. Trong tình hình hiện nay thì việc Nam A Bank hỗ trợ doanh nghiệp vay lãi suất thấp là gói hỗ trợ thiết thực nhất, giúp doanh nghiệp có nguồn vốn để quay vòng, đầu tư vào thương mại và sản xuất. Bước đầu đưa doanh nghiệp dần thoát khỏi thế không có vốn để sản xuất kinh doanh.

Việc Nam A Bank tham gia tổ chức Hội nghị gặp gỡ đoanh nghiệp nằm trong kế hoạch hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Trong thời gian tới, Nam A Bank sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cũng như triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất hợp lý để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Với chính sách hỗ trợ của Nam A Bank vào thời điểm hiện tại được coi là trận mưa rào mùa hạ cho doanh nghiệp đang khát vốn như hiện nay.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: