THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Tag Archives: an toàn vốn

Top 1000 World Banks 2014 SHB thăng 25 hạng

Theo đánh giá của The banker về Top 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội SHB đã thăng 25 hạng so với đánh giá năm 2013.

Top 1000 World Banks 2014 SHB thăng 25 hạng

Vừa qua ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) vừa đón nhận một tin vui. Theo đánh giá của The banker – Tạp chí danh tiếng và uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực tài chính ngân hàng. SHB đã tăng 25 hạng trong Top 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2014 (Top 1000 World Banks 2014).

Top 1000 World Banks là bảng xếp hạng 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới theo tất cả các tiêu chí trong năm tài chính gần nhất, trong đó tiêu chí hàng đầu là vốn cấp 1.
Trung bình mỗi năm, có hơn 4000 ngân hàng trên toàn thế giới tham gia bình xét Top 1000 World Banks và con số này có xu hướng ngày càng gia tăng.

Top 1000 World Banks 2014 SHB thăng 25 hạng

Kết thúc năm tài chính 2013, tổng giá trị vốn cấp 1 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội là 9.117 tỷ đồng (tương đương gần 430 triệu USD) và tổng giá trị tài sản đạt gần 143.626 tỷ đồng (tương đương gần 7 tỷ USD).

Việc tăng hạng 25 bậc trong top 1000 Ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo chỉ tiêu vốn cấp 1 khẳng định tính an toàn và lành mạnh của SHB. Điều này có liên quan đến việc tuân thủ các hướng dẫn của Basel về an toàn vốn và quy mô lớn mạnh không chỉ trong tầm khu vực mà còn trên thế giới. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho SHB trong việc tiếp cận cơ hội đầu tư, hợp tác với các đối tác quốc tế, các tập đoàn tài chính toàn cầu.

Ngoài ra trong năm 2010 và năm 2012, The Banker cũng đã bình chọn Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội là Ngân hàng Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng Bank of the Year (Ngân hàng Việt Nam tốt nhất).

Top 1000 World Banks 2014 SHB thăng 25 hạng
Ngân hàng SHB nhân giải thưởng Bank of the Year.