THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Tag Archives: tài sản thế chấp

Sản phẩm cho vay thế chấp ngắn hạn ngân hàng SCB

Sản phẩm cho vay thế chấp ngắn hạn ngân hàng SCB

Đây là hình thức cho vay thế chấp kỳ hạn tối đa 12 tháng. Theo đó, ngân hàng SCB sẽ đáp ứng nhu cầu vay thế chấp ngắn hạn gắn liền với mỗi phương án kinh doanh cụ thể.

Dịch vụ cho vay cầm cố sổ đỏ/sổ tiết kiệm của SCB

Dịch vụ cho vay thế chấp của SCB cho phép khách hàng được giải quyết nhu cầu vốn nhanh với tài sản thế chấp là sổ đỏ, số tiết kiệm, các giấy tờ có giá trị,…