THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Tag Archives: thế chấp tài sản

Thủ tục vay tín chấp ngân hàng

Có nhiều cách vay tiền ngân hàng thủ tục vay tín chấp ngân hàng là người đi vay tiền có thể nhận được khoản tiền vay mong muốn mà không phải thế chấp tài sản hay chịu bất cứ điều kiện bảo lãnh nào khi vay tiền

Thủ tục vay tín chấp ngân hàng

Để được vay tín chấp theo hình thức này bạn cần phải có một trong các điều kiện cơ bản sau:

Đang làm việc cho một công ty, tổ chức hoặc cơ quan nhà nước hoặc đang là khách hàng của một trong các công ty bảo hiểm và có đóng phí bảo hiểm hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Bạn không phải trả bất kỳ một khoản tiền nào cho công ty vay tài chính hoặc người tư vấn cho bạn để nhận được khoản vay! Tất nhiên bạn phải tự thanh toán những khoản chi nhỏ lẻ phát sinh từ phía bạn như photo giấy tờ, chi phí gửi tài liệu qua bưu điện (nếu có) hoặc phí nhận tiền nếu như bạn không có tài khoản tại ngân hàng.

Hồ sơ để được vay tín chấp:

Giấy đề nghị kiêm phương án vay tiêu dùng tín chấp theo mẫu của từng ngân hàng

Giấy đề nghị mở tài khoản (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại ngân hàng bạn muốn được vay tín chấp)

Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp).

Bản sao HKTT/ KT3/ đăng ký tạm trú tại nơi đăng ký vay.

Bản sao Hợp đồng lao động.

Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (có con dấu xác nhận của ngân hàng phát hành); hoặc Giấy xác nhận lương theo mẫu của ngân hàng và Phiếu Lương/ Bản sao bảng lương 3 tháng gần

nhất (có đóng dấu treo của công ty).

Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có).