THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Thủ tục vay vốn ngân hàng cho dự án

Khi vấn đề tiền mặt đang làm chậm tiến độ của các dự án thì việc vay vốn ngân hàng cho dự án là nhu cầu bức thiết hiện nay.

Thủ tục vay vốn ngân hàng cho dự án

Khi cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên hoặc có vòng quay vốn kinh doanh dài, cho dự án đã định sẵn doanh nghiệp có thể cân nhắc vay từng lần tùy theo nhu cầu sử dụng vốn mỗi lần, có thể rút vốn vay một hay nhiều lần phù hợp với tiến độ sử dụng vốn, nhưng tổng số tiền của các lần rút vốn không vượt quá số tiền cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều kiện vay vốn dự án

Có năng lực pháp lý dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
Có mục đích sử dụng vốn vay rõ ràng, hợp pháp, dù là tài trợ thương mại hay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
Có tình hình tài chính lành mạnh, đủ khả năng trả gốc và lãi đúng cam kết trong hợp đồng vay vốn
Không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng khác
Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi kèm theo phương án trả nợ khả thi
Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước cùng các quy định của ngân hàng

Các hình thức vay vốn dự án

Khi có nhu cầu bổ sung vốn lưu động doanh nghiệp, cá nhân có thể cân nhắc vay từng lần, có thể rút vốn vay một hay nhiều lần phù hợp với tiến độ sử dụng vốn, nhưng tổng số tiền của các lần rút vốn không vượt quá số tiền cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.
Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường xuyên, có vòng quay vốn nhanh và việc vay, trả diễn ra thường xuyên thì có thể đăng ký vay theo hạn mức tín dụng.
Nếu có nhu cầu vay bổ sung vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống, doanh nghiệp có thể đề xuất vay theo dự án đầu tư.

Bạn cần phải có tài sản đảm bảo khoản vay

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để cầm cố, thế chấp, Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba cũng được coi như tài sản đảm bảo, Hoặc Bất động sản (nhà, đất…), hay Động sản (hàng hoá, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…), Khách hàng cũng có thể sử dụng Các loại giấy tờ có giá (sổ tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, công trái…),
Đảm bảo bằng uy tín của khách hàng (tín chấp).

Hồ sơ về tư cách pháp nhân

Gồm bản sao công chứng các giấy tờ sau:
Quyết định thành lập (nếu có),
Giấy đăng ký kinh doanh,
Giấy phép hành nghề (nếu có),
Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp (nếu có),
Điều lệ hoạt động (nếu có),
Quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng,
Biên bản họp Hội đồng Quản trị (đối với công ty cổ phần, liên doanh…) hoặc văn bản uỷ quyền của các thành viên góp vốn (đối với các công ty TNHH, công ty hợp danh…) về việc uỷ quyền người đại diện hợp pháp thực hiện các quan hệ giao dịch với ngân hàng : vay nợ, cầm cố, thế chấp…(nội dung uỷ quyền phải ghi rõ ràng, cụ thể).

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: