THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Hình thức vay vốn mua nhà Techcombank

Hỗ trợ hình thức vay vốn mua nhà ngân hàng Techcombank khách hàng được hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn ngân hàng tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng trả nợ.

Hình thức vay vốn mua nhà Techcombank

Loại tiền vay: VNĐ

Hạn mức vay tối đa: 10 tỷ đồng (70% tổng nhu cầu vốn của khách hàng)

Thời hạn vay tối đa: 25 năm

Lãi suất cho vay: theo quy định của ngân hàng Techcombank trong từng thời kỳ.

Phương thức trả nợ: Linh hoạt,Lãi trả hàng tháng và gốc trả theo định kỳ hàng tháng/quý

Thủ tục vay đơn giản,nhanh chóng.

Được tham dự các chương trình khuyến mãi lớn của Techcombank

Điều kiện vay vốn mua nhà của ngân hàng Techcombank

Công dân Việt nam/nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi

Có mức thu nhập ổn định, đủ đảm bảo khả năng trả nợ cho Ngân Hàng

Có vốn tự có tối thiểu chiếm 30% tổng nhu cầu vốn vay ngân hàng

Có tài sản đảm bảo cho khoản vay:
1. Tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của khách hàng ( nhà/đất và tài sản gắn liền với đất…).
2. Tài sản đảm bảo chính là căn nhà định mua. Nếu tài sản đảm bảo đang được hình thành thì phải nằm trong dự án đã ký hợp đồng liên kết với ngân hàng Techcombank.
3. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng góp vốn/Hợp đồng mua bán.
4. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3

Thủ tục vay vốn mua nhà của ngân hàng Techcombank

Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của Techcombank)

Hộ khẩu, CMND/hộ chiếu của người vay và đồng sở hữu (nếu có).

Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo.

Giấy tờ liên quan đến thu nhập để trả nợ vay.

Phương án sử dụng tiền vay (đối với xây, sửa nhà), hợp đồng hoặc thỏa thuận mua bán nhà (đối với mua

nhà, chuyển quyền thuê lại nhà của nhà nước hoặc chuyển quyền sử dụng đất).

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng Techcombank.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: