THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Vay mua nhà 30000 tỷ được thế chấp chính căn hộ mua

Vay mua nhà 30000 tỷ được thế chấp chính căn hộ mua

Về gói vay mua nhà 30000 tỷ, Bộ xây dựng đã ký một  thông tư liên tịch với 3 bộ, ngành để giải quyêt những vướng mắc với những gia đình có nhu cầu mua nhà 30000 tỷ.

Theo đó, văn bản là kết quả ký kết giữa Bộ xây dựng ký với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tư pháp rất quan trọng và mới đó là các đối tượng có thu nhập thấp sẽ được dùng chính căn hộ mua tại dự án nhà thu nhập thấp, nhà xã hội để thế chấp với ngân hàng khi vay vốn từ gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở của Chính phủ.

Vay mua nhà 30000 tỷ được thế chấp chính căn hộ mua

Đây là bước tiến quan trọng về quy định điều kiện, thủ tục với những người thu nhập thấp khi vay mua nhà 30.000 tỷ. Trước đó nếu muốn vay mua nhà 30.000 tỷ các ngân hàng ra điều kiện người vay phải chứng minh được khả năng trả nợ hoặc những tài sản khác để thế chấp.

Bên cạnh đó, người thu nhập thấp khi người thu nhập thấp khi vay vốn mua nhà, cần phải hai con dấu xác nhận của cơ quan đang làm việc và chính quyền địa phương. Thì nay người dân chỉ cần có dấu xác nhận tình trạng nhà ở và thu nhập là có thể đủ điều kiện vay vốn mua nhà.

Quy định như vậy rõ ràng là, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người vay về thủ tục, hồ sơ giấy tờ để họ nhanh có được nhà ở. Nếu sợ một con dấu có sự thiếu trung thực thì sẽ có thể kiểm tra sau đó và có sự giám sát lẫn nhau của các đồng nghiệp trong cùng cơ quan khai báo.

Không những vậy pháp luật cũng nêu rõ, cả người khai báo và lãnh đạo đơn vị khi ký vào bản xác nhận sẽ phải chịu trách nhiệm về những thông tin về thủ tục vay mua nhà 30.000 tỷ.

Theo thống kê,  Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận đăng ký hợp đồng cho vay đối với 17 doanh nghiệp với số tiền 1.466,5 tỷ đồng, trong đó các ngân hàng đã giải ngân cho 11 đoanh nghiệp với số tiền là 536,5 tỷ đồng.

Đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân, đã có 5 ngân hàng cam kết cho vay 2.275 khách hàng cá nhân với số tiền là 821,3 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân cho 2.261 khách hàng với dư nợ 550,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: