THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Vay thế chấp bằng chứng khoán để đầu tư chứng khoán

Bạn đang đau đầu vì tìm kiếm nguồn vốn để kinh doanh chứng khoán.

Sản phẩm vay thế chấp chứng khoán ngân hàng đảm bảo bằng chứng khoán sẽ giúp cho bạn không phải đau đầu trong việc đi tìm nguồn vốn để kinh doanh chứng khoán.

Bạn đang đau đầu vì tìm kiếm nguồn vốn để kinh doanh chứng khoán.

Bạn đang đau đầu vì tìm kiếm nguồn vốn để kinh doanh chứng khoán.

Vay thế chấp bằng chứng khoán đầu tư vào chứng khoán là sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh chứng khoán của khách hàng đang có sở hữu CK niêm yết đang lưu ký tại ACBS hoặc chứng khoán chưa niêm yết.

Lợi ích vay thế chấp chứng khoán:

– Thời gian vay: :ưới 6 tháng đối với tài sản thế chấp là chứng khoán chưa niêm yết.
Dưới 12 tháng đối với tài sản thế chấp là chứng khoán đã niêm yết.
– Lãi suất vay tuỳ theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.
– Phương thức trả nợ vốn vay: Lãi trả hàng tháng/ gốc trả 1 lần vào cuối kỳ hạn.

Điều kiện vay thế chấp:

– Khách hàng là người Việt Nam đang kinh doanh chứng khoán.
– Khách hàng phải có nguồn trả nợ từ bán chứng khoán đang đầu tư, cổ tức, hoặc các nguồn khác được ACB chấp nhận.
– Chứng khoán dùng làm tài sản thế chấp phải thuộc “Danh sách CK ACB nhận làm tài sản bảo đảm”.
– Chứng khoán dùng làm tài sản bảo đảm phải được quản lý biến động giá theo quy định của ACB.
– Chứng khoán chưa niêm yết, chứng khoán mua/đầu tư phải được phép giao dịch, không tranh chấp và không thuộc diện lưu ký có điều kiện.

Thủ tục vay thế chấp kinh doanh chứng khoán:

– Hồ sơ cá nhân: CMND/Hộ khẩu/KT3,…
– Giấy đề nghị vay vốn thế chấp chứng khoán kèm phương án trả nợ vốn vay.
– Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay: Bảng kê số dư tài khoản chứng khoán của khách hàng tại các Công ty CK.
– Tài liệu liên quan đến tài sản thế chấp: Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu chứng khoán, giấy xác nhận góp vốn, giấy xác nhận phong tỏa chứng khoán, sổ xác nhận cổ đông/Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu…

Khách hàng cần tư vẫn thêm thông tin về sản phẩm vay vốn vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được tư vấn thủ tục vay thế chấp.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: