THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Vay tín chấp cách tính lãi hoàn trả nợ

Hiện tại một cá nhân muốn vay tín chấp Ngân hàng. Cá nhân đang băn khoăn về cách tính lãi và phương thức trả nợ thế nào dưới đấy là cách vay vốn ngân hàng tín chấp

Vay tín chấp cách tính lãi hoàn trả nợ

Đối với vay tín chấp qua lương, hiện tất cả các Ngân hàng đang áp dụng phương thức tính lãi và trả nợ theo “Trả góp đều, lãi tính trên dư nợ giảm dần hàng tháng” (hay còn gọi là lãi suất phẳng). Cụ thể, hàng tháng khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản tiền như nhau bao gồm một phần gốc và lãi (trong đó, tiền gốc và lãi hàng tháng đều có thay đổi). Lãi được tính trên số tiền mà khách hàng thực sự còn nợ ngân hàng.

Ví dụ: Số tiền vay 20 triệu đồng, thời hạn vay 1 năm, lãi suất 19%/năm. Vậy mỗi tháng Khách hàng đều trả số tiền cố định là 1.843.132 đồng

Tham khảo thêm về phương thức tính lãi suất và trả nợ của Ngân hàng theo hình thức vay thế chấp. Hiện vay thế chấp có 02 phương thức được áp dụng phổ biến là:

Trả góp theo dư nợ giảm dần (nghĩa là hàng tháng trả một phần gốc cố định và lãi suất giảm dần)
Ví dụ, Số tiền vay 20 triệu trong vòng 1 năm với lãi suất vay 13%/năm. Vậy mỗi tháng khách hàng phải trả tháng đầu tiền là 1.883.334 đồng. Còn tháng thứ 2 là 1.865.278 đồng và các tháng tiếp theo cứ giảm dần theo số tiền gốc thực tế còn lại.

Hoặc có thể áp dụng công thức sau:
Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/ số tháng vay
Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay * lãi suất vay (Ví dụ, lãi suất vay 13%/năm với số tiền 100 triệu thì 100.000.000*13%/12)
Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại * lãi suất vay

Hoặc trả góp đều, lãi tính trên dư nợ giảm dần hàng tháng (nghĩa là hàng tháng trả số tiền giống nhau trong đó lãi phần gốc và lãi thay đổi) -> Phương thức theo vay tín chấp trên.

Đánh giá khách vay tín chấp:

Vay tín chấp cách tính lãi hoàn trả nợ

november 06, 2014

3.8/5 stars

Hiện tại một cá nhân muốn vay tín chấp Ngân hàng. Cá nhân đang băn khoăn về cách tính lãi và phương thức trả nợ thế nào dưới đấy là cách vay vốn ngân hàng tín chấp

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: