THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

VietcomBank: giảm lãi suất cho vay VND còn 7%/năm

VietcomBank: giảm lãi suất cho vay VND còn 7%/năm

Một động thái tích cực nhằm kích thích khách hàng đến vay vốn ngân hàng trong thời gian cuối năm của VietcomBank đó chính là điều chỉnh hạ lãi suất cho vay xuống chỉ còn 7%/năm.

VietcomBank: giảm lãi suất cho vay VND còn 7%/năm

Theo đó, Ngân hàng cổ phần thương mại ngoại thương Việt Nam – VietcomBank sẽ giảm trần lãi suất vay vốn bằng VND với một số đối tượng. Thời gian bắt đầu triển khai là từ ngày 18/11/2014.

VietcomBank: giảm lãi suất cho vay VND còn 7%/năm

Chi tiết việc điều chỉnh lãi suất vay vốn ngân hàng lần này:

+ Giảm trần lãi suất cho vay bằng VND từ 8,0%/năm xuống còn 7,0%/năm được áp dụng với các đối tượng sau: Hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi, chế biến thịt, chế biến cá tra, tôm xuất khẩu theo quy định tại công văn số 6802 NHNN-TD của Ngân hàng nhà nước.

+ Giảm trần lãi suất cho vay bằng VND từ 8,0%/năm xuống còn 7,0%/năm được áp dụng với các đối tượng: cho vay nhằm hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 68/2013/QD-TTG ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014.

Việc hạ lãi suất vay vốn ngân hàng thì chênh lệch lãi suất cho vay giữa VietcomBank với các ngân hàng thương mại khác đã nới rộng đến 2%.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: