THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

Vietcombankcho vay dự án đầu tư

Vietcombankcho vay dự án đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để doanh nghiệp đầu tư các dự án được thực hiện tại Việt Nam và một số nước, vùng lãnh thổ Vietcombank phát hành dịch vụ cho vay dự án đầu tư.

Vietcombankcho vay dự án đầu tư

1. Đối tượng cho vay dự án

Tất cả các dự án đầu tư phát triển sản xuất, các dự án đầu tư phục vụ đời sống và kinh doanh dịch vụ.
Ngoại trừ những nhu cầu vốn không được cho vay sau:
– Vay vốn để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán.
– Vay vốn để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm
– Vay vốn để đáp ứng nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm.
Nhưng nhu cầu hạn chế vay:
– Vay vốn để góp vốn thành lập doanh nghiệp.
– Vay vốn để cho vay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
– Vay vốn để cho vay kinh doanh chứng khoán thực hiện theo quy định riêng của Vietcombank.
– Vay vốn để cho vay đảo nợ, thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Vietcombank.

2. Đối tượng khách hàng vay dự án:

Khách hàng là mọi tổ chức kinh tế có dự án đầu tư phù hợp với đối tượng cho vay của Vietcombank.
ví dụ: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị kinh doanh có đăng ký kinh doanh, các Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội.

3. Lợi ích dịch vụ vay dự án:

– Khách hàng được hỗ trợ 85% nhu cầu vốn.
– Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý.
– Loại tiền vay: VND,ngoại tệ.
– Thời hạn cho vay: từ 1 năm đến tối đa 15 năm, thời gian ân hạn và trả nợ hợp lý phù hợp từng dự án và doanh nghiệp.
– Thời gian xử lý hồ sơ vay nhanh chóng thuận tiện.
– Có chính sách ưu đãi trong từng thời kỳ.

4. Điều kiện vay vốn cơ bản vay dự án:

– Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
– Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
– Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ.
– Nhà đầu tư phải có một mức vốn tự có nhất định theo quy định của Vietcombank.

Tài sản bảo đảm vay dự án:
– Tài sản đảm bảo có thể là tài sản hình thành từ vốn vay hoặc vốn tự có của Dự án đầu tư.
– Khách hàng có thể dùng các tài sản khác ngoài Dự án để làm tài sản đảm bảo.

5. Hồ sơ vay vốn vay dự án:

– Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
– Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng.
– Hồ sơ vay vốn Dự án
– Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo.
– Hồ sơ, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế trước thời điểm vay.
– Hồ sơ pháp lý và kinh tế kỹ thuật Dự án.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: