THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

VPBank tài trợ dự án trọn gói.

Tài trợ dự án trọn gói là dịch vụ tài chính của VPBank gồm phát hành bảo lãnh, cấp tín dụng và thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

VPBank tài trợ dự án trọn gói.

Lợi ích dịch vụ:
– Khách hàng có thể yên tâm thực hiện dự án trên vì ngân hàng cam kết hỗ trợ cấp bảo lãnh, cho vay, và thanh toán dịch vụ quốc tế, trong nước cho toàn bộ quá trình thực hiện dự án ngay sau khi khách hàng trúng thầu hoặc ký kết hợp đồng.
– Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh.
– Khách hàng được hưởng các ưu đãi về tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh, mức vay tối đa do sử dụng dịch vụ tài trợ trọn gói.

Đặc điểm dịch vụ:

– Loại tiền vay: VND hoặc USD.
– Lãi suất: Lãi suất theo qui định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
– VPBank cung cấp dịch vụ tài trợ dự án trọn gói bao gồm bảo lãnh (bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tạm ứng,…), vay vốn và thanh toán quốc tế/trong nước cho các khách hàng là doanh nghiệp theo trình tự phát sinh nhu cầu của khách hàng khi thực hiện dự án kinh doanh.

Điều kiện sử dụng dịch vụ tài trợ dự án:

– Khách hàng phải thường xuyên tham gia hoạt động đấu thầu và thực hiện các dự án.
– Đối tác đầu ra của dự án phải có uy tín và nguồn vốn thanh toán cho hợp đồng đầu ra ổn định.
– Khách hàng phải có tài sản bảo đảm.
– Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng VPBank và tài khoản không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Hồ sơ thủ tục dịch vụ:

– Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng.
– Tài liệu phương án sự dụng vốn vay của dự án.
– Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất.
– Hồ sơ hợp pháp về tài sản bảo đảm.
– Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: