THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG | HỖ TRỢ VAY THẾ CHẤP | VAY TIỀN NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP | VAY TÍN CHẤP NHANH

111

VPBank tài trợ vốn lưu động ngắn hạn cho doanh nghiệp

Sản phẩm tín dụng của VPBank, tài trợ vốn lưu động ngắn hạn dành cho nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam và có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất.

VPBank tài trợ vốn lưu động ngắn hạn cho doanh nghiệp

Lợi ích từ dịch vụ vốn lưu động:

– Mục đích của sản phẩm dịch vụ là để đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp.
– Tài sản đảm bảo: có thể là bất động sản, động sản hoặc tài sản hình thành từ vốn vay.
– Hồ sơ thủ tục đơn giản.
– Thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh.
– Phương thức giải ngân cũng như thanh toán nhanh, phù hợp với từng nhu cầu.
– Hạn mức cho vay hấp dẫn.

Đặc điểm của dịch vụ vốn lưu động:

– Loại tiền vay: VND và ngoại tệ.
– Thời gian được vay: ngắn hạn
– Tài sản đảm bảo là bất động sản, động sản hoặc tài sản hình thành từ vốn vay.
– Phương thức vay: theo từng mục đích vay vốn của doanh nghiệp.
– Lãi suất: theo từng thời kỳ, trong quy định của VPBank.

Đối tượng Khách hàng vốn lưu động:
Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

Thủ tục vay vốn lưu động:

Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng.
– Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo.
– Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
– Các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
– Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác), giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có).
– Cam kết cá nhân của cổ đông góp vốn từ 25% trở lên.
– Các giấy tờ liên quan khác theo đề nghị của VPBank.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng nhanh khác: